skip to Main Content
+40 744 307 362 info@interconcordia.ro

RAPORT asupra activităților de informare, consiliere și orientare profesională implementate în cadrul proiectului

Activitatea 2.2: Recrutarea grupului țintă și furnizarea serviciilor de informare, consiliere și orientare profesională.

Activitatea 2.2 din cadrul proiectului a avut două componente,respectiv recrutarea grupului țintă pe de o parte și informarea, consilierea și orientarea profesională de cealaltă parte, cele două fiind realizate de experții grup țintă și experții consiliere și orientare în carieră.

Astfel, după etapa de încheiere a acordurilor de colaborare între Asociația Inter Concordia și școlile relevante din județul Iași, experții consiliere însoțiți de experții grup țintă au mers în școlile respective și au informat elevii cu privire la proiect, ce presupune acesta, care sunt activitățile acestuia și acțiunile concrete în care va fi implicat grupul țintă, precum și beneficiile pe care le aduce cu sine participarea directă și activă. De la prima sesiune de informare experții grup țintă au început să înregistreze persoane în grup țintă, persoane care au beneficiat și de prima ședință de consiliere. La final de proiect, când putem trage linie și vizualiza rezultatele atinse, avem 231 de persoane care au completat formular de înregistrare grup țintă și 231 de persoane care au beneficiat de servicii de consiliere și orientare în carieră.

Toate persoanele care au fost înregistrate în cadrul proiectului au fost selectate în funcție de condițiile necesare ce trebuie îndeplinite pentru a aparține grupului țintă eligibil pentru fiecare persoană fiind întocmit câte un dosar cuprinzând documentele justificative de încadrare în grupul țintă. Pentru fiecare elev înregistrat în grup țintă s-au completat datele de identificare în registrul POCU Form, în care s-a ținut ulterior evidența în ceea ce privește parcurgerea următoarelor etape din proiect (stagii de practică – certificare, angajare, înscrierea într-o altă formă de învățământ/studii/cursuri).

Pentru fiecare elev s-a întocmit un dosar cuprinzând documentele justificative de încadrare în grupul țintă:

 • Anexa 1 – Formular de înregistrare individuală a participanților;
 • Anexa 2 – Acord de utilizare a datelor cu caracter personal;
 • Anexa 3 – Declarație privind disponibilitatea participării la activitățile proiectului;
 • Anexa 4 – Declarație privind evitarea dublei finanțări;
 • Copie carte de identitate;
 • Adeverință elev de la unitatea școlară;
 • Declarație părinte (pentru elevii minori).

În aceeași măsură, elevilor înregistrați în proiect li s-a adus la cunoștință care sunt etapele care îi așteaptă în cadrul activității de consiliere și care sunt instrumentele cu care se va lucra împreună cu ei. Primul folosit a fost chestionarul privind nevoile de consiliere, care a venit în sprijinul identificării acestora pentru a facilita inițierea unei căi de comunicare și abordare în lucrul cu fiecare elev în parte. Celelalte instrumente (fișe individuale de consiliere, chestionar de autoevaluare a abilităților cognitive (mentale), chestionar de autoevaluare a abilităților non-cognitive, chestionar de evaluare interese, chestionar de autoevaluare valori legate de muncă) li s-au prezentat detaliat pentru a le lăsa timp elevilor să se familiarizeze cu itemii pentru o mai bună înțelegere a conținutului și, implicit, a modului de completare.

Prin implementarea activității de consiliere si orientare profesională, care s-a desfășurat atât în ședințe individuale, cât și de grup, s-a urmărit atingerea următoarelor rezultate:

 • creșterea inserției pe piața muncii a viitorilor absolvenți;
 • determinarea persoanelor de a deveni mai active pe piața forței de muncă (prin oferirea unei palete de tehnici de căutare a unui loc de muncă);
 • conștientizarea necesității unei pregătiri profesionale continue, nu doar pentru păstrarea locului de muncă, ci mai ales în scopul unei ascensiuni profesionale, creșterea stimei de sine – fiecare e unic și valoros;
 • conștientizarea comportamentului și acțiunilor individului în scopul integrării socio-profesionale și menținerii unui loc de muncă – integrarea ca membru într-o echipă;
 • menținerea unei atitudini pozitive;
 • obținerea unei autonomii în luarea unor decizii conștiente și asumate;
 • identificarea deprinderilor profesionale, a aptitudinilor și punctelor tari ale persoanei consiliate;
 • cresterea autonomiei și responsabilității personale în căutarea unui loc de muncă;
 • creșterea gradului de conștientizare a nevoii de realizare profesională și autonomie financiară.

În cadrul ședințelor de consiliere cu elevii din grupul țintă s-a vizat informarea elevilor cu privire la piața muncii, cu accent pe piața locală (acordarea de informații privind piața muncii), despre ocupații, meserii și profesii, condiții de exercitare, de salarizare și promovare, condiții impuse de angajatori, dinamica ocupațiilor, legislația muncii. Elevii au primit formulare pentru completarea unui CV în format Europass și a unei scrisori de intenție cu explicații pentru toate secțiunile care trebuie completate. În cadrul acestor ședințe de consiliere de grup, elevii au fost informați și despre tehnici și metode de căutare a unui loc de muncă, criteriile de alegere a carierei, strategii pentru construirea unei cariere de succes, pregătirea pentru un interviu de angajare(tipuri de interviu, ținuta adecvată cu care să se prezinte, întrebări care se pun în timpul interviului, negocierea salarului etc). Totodată, s-a încercat apropierea de elevi și identificarea provocărilor cu care aceștia se confruntă în general pentru a afla particularitățile de dezvoltare și învățare ale acestora, premise ce asigură reușita școlară și decizia ulterioară a unor alegeri potrivite pe plan profesional.

 

Consilierea profesională și orientarea în carieră în cadrul colaborării cu elevii a fost bazată pe principiul dezvoltării personale și a presupus încurajarea autonomiei și creșterea gradului de motivare a grupului țintă, astfel încât acesta să se implice activ in rezolvarea problemelor personale, asumându-și responsabilitatea luării unor decizii în plan profesional, consilierea profesională propriu-zisă constând în identificarea scopurilor persoanelor, evaluarea  potențialului vocațional individual, stabilirea alternativelor posibile și alegerea variantei optime.

În ceea ce privește feedback-ul oferit de elevi, majoritatea au apreciat conținutul ședințelor de consiliere și utilitatea lor, urmând să aplice lucrurile învățate și în viața de zi cu zi și în cea profesională. Astfel, pe lângă pregătirea pentru un interviu pentru un loc de muncă și testarea vocațională în vederea realizarii matching-ului cu profesiile adecvate profilului lor, elevii au înțeles importanța unui mentor la locul de muncă, etica și conduita la locul muncii și comportamentul pozitiv la locul de muncă.

Fisier PDF: Anunt_132920

Back To Top