skip to Main Content
+40 744 307 362 info@interconcordia.ro

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa Prioritară 6 ”Educație și competențe”
Obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din
învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv
identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Titlu proiect: „Practica, meserie de viitor pt elevi din jud. Vaslui”, Cod SMIS: 132921

TITLU PROIECT:  Practica, meserie de viitor pt elevi din jud. Vaslui, POCU/633/6.14/132921

Beneficiar: Asociația INTER CONCORDIA BOTOȘANI

Perioada de implementare: 24 iulie 2020 – 23 iulie 2022

OBIECTIVUL GENERAL: Creşterea nivelului de participare la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor şi ucenicilor din învăţământul secundar şi terţiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

OBIECTIVE SPECIFICE:

 • OS. 1 Cresterea nivelului de informare, consiliere si orientare profesionala, axate pe dobandirea de competente care raspund necesitatii si au in vedere facilitarea insertiei pe piata muncii dupa finalizarea studiilor pentru un numar de 184 de elevi, ISCED 2- 4, nivel de calificare 3-5 din invatamantul profesional si tehnic din judetul Vaslui;
 • OS. 2 Completarea cunostintelor practice si acomodarea cu un viitor loc de munca pentru 184 de elevi din invatamantul profesional si tehnic ISCED 2 – 4 nivel de calificare 3 – 5, din judetul Vaslui prin efectuarea unor stagii de practica la companii in domeniul specializarii urmate in scoala, in urmatoarele domenii: mecanica; electronica si automatizari; industria textile și pielarie; economic, urmand ca cel putin 76% dintre acestia sa fie certificati. Cel putin 20% din cei 184 de elevi vor apartine sectoarelor economice cu potential competitiv, cuprinse in Strategia Nationala pentru Comptetitivitate, precum si in SNCDI;
 • OS. 3 Cresterea nivelului de dezvoltare a sistemului de invatare la locul de munca a elevilor din Invatamantul profesional si tehnic prin incheierea unui numar de 10 parteneriate intre furnizorii de educatie si formare profesionala initiala (unitati de invatamant) si partenerii de practica (societati comerciale/structuri asociative, potentiali angajatori ai viitorilor absolventi in special cu entitati din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI), din Vaslui.
 • OS. 4 Cresterea nivelului de ocupare, prin angajarea unui numar de 40 de elevi care finalizeaza stagiile de practica;
 • OS. 5 Cresterea nivelului de sprijin a sistemului de invatare la locul de munca, prin infiintarea a 4 fime de exercitiu.

ACTIVITATI:

 • A1.1 Managementul proiectului;
 • A1.2 Achizitii publice;
 • A2.1 Elaborarea metodologiei de recrutare si a instrumentelor de furnizare a serviciilor de informare, consiliere si orientare profesionala;
 • A2.2 Recrutarea grupului tinta si furnizarea serviciilor de informare, consiliere si orientare profesionala personalizate pentru elevi;
 • A3.1 Elaborarea metodologiei privind practica elevilor;
 • A3.2 Efectuarea de stagii de practica pentru elevi din invatamantul profesional si tehnic ISCED 2 – 4, nivel de calificare 3 – 5;
 • A3.3 Acordarea de subventie pentru elevii care au finalizat stagiul de practica;
 • A4.1 Identificarea agentilor economici interesati pentru incheierea de parteneriate cu institutiile de invatamant;
 • A4.2 Incheierea unui numar de 10 parteneriate intre furnizorii de educatie si formare profesionala initiala;
 • A5.1. Identificarea domeniilor in care vor fi infiintate firmele de exercitiu;
 • A5.2 Infiintarea de 4 firme de exercitiu;
 • A6 Activitati suport generatoare de cheltuieli care nu pot fi atribuite direct activitatilor proiectului – Cheltuieli indirecte

GRUP TINTA

Grupul tinta caruia i se adreseaza proiectul este reprezentat de 184 elevi din judetul Vaslui, din invatamantul profesional si tehnic, ce vor fi sprijiniti in dezvoltarea profesională. Ne adresăm elevilor cu nivel educatie ISCED 2- 4 (liceu, scoala profesionala), iar 10% din acestia vor proveni din mediul rural si/sau vor fi cetateni romani de etnie roma.

Participanţii la proiect vor beneficia gratuit de servicii de consiliere şi orientare profesionala, urmate de stagii de practica in domeniile: mecanica; electronica si automatizari; industria textile și pielarie; economic, in urma carora vor primi o subventie in valoare de 800 lei. Totodata, beneficiarii proiectului vor avea posibilitatea sa isi demonstreze abilitatile antreprenoriale, precum si invatarea principiilor de baza in demararea unei afaceri, iar in acest sens cele mai bune 5 planuri de afaceri elaborate vor primi cate un premiu de 1000 de lei.

Din cei 184 elevi beneficiari ai stagiilor de practica, 40 vor fi spijiniti in ocuparea unui loc de munca.

REZULTATE:

 • 184 elevi informati si consiliati;
 • 184 elevi participanti la stagii de practica in domeniile: mecanica; electronica si automatizari; industria textile și pielarie; economic;
 • cel putin 140 elevi certificati;
 • 40 elevi mediati si angajati;
 • 10 parteneriate intre furnizorii de educatie si formare profesionala initiala (unitati de invatamant) si partenerii de practica (societati comerciale/structuri asociative, potentiali angajatori ai viitorilor absolventi in special cu entitati din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI) incheiate;
 • 4 Firme de exercitiu realizate: 20 de planuri de afaceri realizate;
 • 5 planuri de afaceri premiate cu 1.000 lei.

Valoare totala proiect:  2.364.115, 96 lei

Valoare cofinantare UE: 2.364.115, 96 lei

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Back To Top