skip to Main Content
+40 744 307 362 info@interconcordia.ro

Metodologie recrutare GRUP TINTA

[…] Grupul tinta al proiectului este format din din 184 elevi ISCED 2- 4, nivel de calificare 3-5, din cadrul unitatilor de invatamant profesional si tehnic din judetul Botosani. In vederea asigurarii egalitatii de sanse si nediscriminarii, cel putin 10% din acestia vor proveni din mediul rural si/sau vor fi cetateni romani de etnie rroma.
Astfel, structura GT va fi: din cei 184 elevi, 14 vor fi din mediul rural, iar 7 vor fi de etnie rroma.
Nivelurile de calificare vizate de proiect cuprind:
Nivelul 3
Persoana este responsabilă de execuția propriei activități, dar și de realizarea sarcinilor încredințate grupului din care face parte, având atribuții de coordonare și control. Munca presupune o gamă largă de activități complexe, nerutiniere, realizate în contexte variate.
Formare profesională care oferă acces la acest nivel: învățământ liceal – filiera tehnologică și vocațională sau învățământ postliceal ori învățământ liceal și program de formare profesională de specialitate în sistemul de formare profesională a adulților.
Nivelul 4
Persoana este responsabilă de execuția propriei activități, dar și de realizarea sarcinilor încredințate grupului din care face parte, putând desfășura și activități de tip managerial. Munca presupune aplicarea cunoștințelor într-o gamă largă de activități complexe, realizate într-o mare varietate de contexte, implicând combinarea de proceduri diverse sau definirea altora noi.
Formare profesională care oferă acces la acest nivel: formare tehnică postsecundară prin învățământ universitar.
Nivelul 5
Persoana este responsabilă de execuția activităților proprii și ale grupului pe care îl conduce, având o autonomie personală ridicată. Munca presupune aplicarea unui complex de principii fundamentale într-o largă varietate de contexte, adesea imprevizibile. Presupune cunoștințe și competențe de nivel înalt atât legate de domeniile ocupaționale, cât și independente de aceste domenii. Caracteristici esențiale ale nivelului sunt: capacitățile de analiză, diagnoză, structurare, planificare, execuție și evaluare.Formare profesională care oferă acces la acest nivel: învățământ universitar și postuniversitar […]

Descarca intreaga metodologie de recrutare de aici: Metodologie recrutare GRUP TINTA_131635

Back To Top