skip to Main Content
+40 744 307 362 info@interconcordia.ro

Metodologie practica elevi

Metodologia stabileste cadrul general pentru organizarea si desfasurarea stagiilor de practica pentru elevii din grupul tinta al proiectului, precum si documentele care certifica realizarea stagiului de practica.

Stagiile de practica pentru elevi se organizeaza in conformitate cu Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor și studenților și Ordinul Ministrului Educației, Cercetării și Tineretului nr. 3955/2008.

Pentru mai multe detalii despre metodologie, apasati aici

Back To Top