skip to Main Content
+40 744 307 362 info@interconcordia.ro

Metodologie organizare stagii practica elevi

In cadrul Metodologiei privind practica pentru elevii din grupul tinta al proiectului “Practica, meserie de viitor pentru elevi din jud. Suceava”,  sunt prezentate etapele pentru bunul demers al unui stagiu de practică de succes, toți termenii implicați în acest proces precum și documentele de referință care reglementează organizarea practicii elevilor.

Astfel, prin structura sa, metodologia își propune sa asigure la buna organizare si desfasurare a stagiilor de practica.

Cadrul legislativ:

Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor și studenților;

Ordinul Ministrului Educației, Cercetării și Tineretului nr. 3955/2008.

Pentru continutul Metodologiei, apasati aici.

Metodologie organizare stagii practica_Suceava_132916

Back To Top