skip to Main Content
+40 744 307 362 info@interconcordia.ro

Metodologie de organizare și desfășurare a stagiilor de practică a elevilor

1.1 Cadru general

Metodologia își propune să asigure un cadru adecvat organizării activității de practică și, de asemenea, să consolideze relația scoala – mediu economic și astfel să asigure absolvenților șanse mai mari în ocuparea unui loc de muncă.

Urmatoarea metodologie reglementeaza modul de organizare si desfasurare a stagiilor de practica pentru elevii din grupul tinta din cadrul proiectului “Practica, meserie de viitor pt. elevi din jud. Vaslui”, ID 132921. Proiectul este finantat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară Educație si Competențe.

Practica profesională reprezintă în prezent o necesitate în mediul de invatamant deoarece, actualmente, cea mai mare provocare pentru o instituție de învățământ o reprezintă aceea de a garanta alinierea ofertei de studii cu cerințele pieței muncii.

Sunt prezentate etapele pentru bunul demers al unui stagiu de practică de succes, toți termenii implicați în acest proces precum și documentele de referință care reglementează organizarea practicii elevilor.

1.2 Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului este: Creşterea nivelului de participare la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor şi ucenicilor din învăţământul secundar şi terţiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • OS.1 Cresterea nivelului de informare, consiliere si orientare profesionala, axate pe dobandirea de competente care raspund necesitatii si au in vedere facilitarea insertiei pe piata muncii dupa finalizarea studiilor pentru un numar de 184 de elevi, ISCED 2- 4, nivel de calificare 3-5 din invatamantul profesional si tehnic din judetul Vaslui;
 • OS.2 Completarea cunostintelor practice si acomodarea cu un viitor loc de munca pentru 184 de elevi din invatamantul profesional si tehnic ISCED 2 – 4 nivel de calificare 3 – 5, din judetul Vaslui prin efectuarea unor stagii de practica la companii in domeniul specializarii urmate in scoala, in urmatoarele domenii : mecanica; electronica si automatizari ; industria textile si pielarie ; economic, urmand ca cel putin 76% dintre acestia sa fie certificate. Cel putin 20 % din cei 184 de elevi vor apartine sectoarelor economice cu potential competitiv, cuprinse in Strategia Nationala pentru Comptetitivitate, precum si in SNCDI;
 • OS.3 Cresterea nivelului de dezvoltare a sistemului de invatare la locul de munca a alevilor din Invatamantul profesional si tehnic prin incheierea unui numar de 10 parteneriate intre furnizorii de educatie si formare profesionala initiala (unitati de invatamant) si partenerii de practica (societati comerciale/structuri asociative, potentiali angajatori ai viitorilor absolventi in special cu entitati din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI), din judetul Vaslui;
 • OS.4 Cresterea nivelului de ocupare, prin angajarea unui numar de 40 de elevi care finalizeaza stagiile de practica;
 • OS.5 Cresterea nivelului de sprijin a sistemului de invatare la locul de munca, prin infiintarea a 4 fime de exercitiu.

1.3 Activitatile proiectului

 • A1.1 Managementul proiectului;
 • A1.2 Achizitii publice;
 • A2.1 Elaborarea metodologiei de recrutare si a instrumentelor de furnizare a serviciilor de informare, consiliere si orientare profesionala;
 • A.2.2 Recrutarea grupului tinta si furnizarea serviciilor de informare, consiliere si orientare profesionala personalizate pentru elevi;
 • A3.1 Elaborarea metodologiei privind practica elevilor;
 • A.3.2 Efectuarea de stagii de practica pentru elevi din invatamantul profesional si tehnic ISCED 2 – 4, nivel de calificare 3 – 5;
 • A3.3 Acordarea de subventie pt. elevii care au finalizat stagiul de practica;
 • A4.1 Identificarea agentilor economici interesati pentru incheierea de parteneriate cu institutiile de invatamant;
 • A4.2 Incheierea unui numar de 10 parteneriate intre furnizorii de educatie si formare profesionala initiala;
 • A5.1. Identificarea domeniilor in care vor fi infiintate firmele de exercitiu;
 • A5.2 Infiintarea de 4 firme de exercitiu;
 • A6 Activitati suport generatoare de cheltuieli care nu pot fi atribuite direct activitatilor proiectului – Cheltuieli indirecte…

Descarca documentul complet de aici: Metodologie practica elevi

Back To Top