skip to Main Content
+40 744 307 362 info@interconcordia.ro

Prelucrare date

Asociația Inter Concordia este înregistrată în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal administrat de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. xxxxx

Back To Top