skip to Main Content
+40 744 307 362 info@interconcordia.ro

Informații despre proiect

TITLU PROIECT:  “Practica, meserie de viitor pentru elevi din jud.Neamt”, POCU/633/6.14/132918

Beneficiar: Asociația INTER CONCORDIA BOTOȘANI

Perioada de implementare: 24 iulie 2020 – 23 iulie 2022

OBIECTIVUL GENERAL: Creşterea nivelului de participare la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor şi ucenicilor din învăţământul secundar şi terţiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

OBIECTIVE SPECIFICE:

 • OS.1 Cresterea nivelului de informare, consiliere și orientare profesională, axate pe dobândirea de competențe care răspund necesității și au în vedere facilitarea inserției pe piața muncii, după finalizarea studiilor, pentru un număr de 184 de elevi, ISCED 2- 4, nivel de calificare 3-5 din învățământul profesional și tehnic din jud. Neamț.
 • OS.2 Completarea cunoștințelor practice și acomodarea cu un viitor loc de muncă pentru 184 de elevi din învățământul profesional și tehnic, ISCED 2 – 4 nivel de calificare 3 – 5, din județul Neamț prin efectuarea unor stagii de practică la companii în domeniul specializării urmate în școală, în următoarele domenii: mecanică; electronică și automatizări; industria textilă și pielărie; economic, urmând ca cel puțin 76% dintre aceștia să fie certificate. Cel puțin 20% din cei 184 de elevi vor aparține sectoarelor economice cu potențial competitiv, cuprinse în Strategia Națională pentru Comptetitivitate, precum și în SNCDI.
 • OS.OS.3 Creșterea nivelului de dezvoltare a sistemului de învățare la locul de muncă a alevilor din învățământul profesional și tehnic prin încheierea unui număr de 10 parteneriate între furnizorii de educație și formare profesională inițială (unități de învățământ) și partenerii de practică (societăți comerciale/structuri asociative, potențiali angajatori ai viitorilor absolvenți, în special cu entități din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI), din județul Neamț.
 • 4 Creșterea nivelului de ocupare, prin angajarea unui numșr de 40 de  elevi care finalizează stagiile de practică.
 • OS.5 Creșterea nivelului de sprijin a sistemului de învățare la locul de muncă, prin înființarea a 4 fime de exercițiu.

ACTIVITĂȚI:

 • A1.1 Managementul proiectului.
 • A1.2 Achiziții publice.
 • A2.1 Elaborarea metodologiei de recrutare și a instrumentelor de furnizare a serviciilor de informare, consiliere și orientare profesională.
 • A2.2 Recrutarea grupului țintă și furnizarea serviciilor de informare, consiliere și orientare profesională personalizate pentru elevi.
 • A3.1 Elaborarea metodologiei privind practica elevilor.
 • A3.2 Efectuarea de stagii de practică pentru elevi din învățământul profesional și tehnic ISCED 2 – 4, nivel de calificare 3 – 5.
 • A3.3 Acordarea de subvenție pt. elevii care au finalizat stagiul de practică.
 • A4.1 Identificarea agenților economici interesați pentru încheierea de parteneriate cu instituțiile de învățământ.
 • A4.2 Încheierea unui număr de 10 parteneriate între furnizorii de educație și formare profesională inițială (unități de învățământ) și partenerii de practică.
 • A5.1. Identificarea domeniilor în care vor fi înființate firmele de exercițiu și selecția GT.
 • A5.2 Înființarea de 4 firme de exercițiu în care elevii din GT vor avea posibilitatea să-și demonstreze abilitățile antreprenoriale.
 • A6 Activități suport generatoare de cheltuieli care nu pot fi atribuite direct activităților proiectului – Cheltuieli indirecte.

GRUPUL ȚINTĂ

Grupul țintă căruia i se adresează proiectul este format din 184 elevi din jud. Neamț din învățământul profesional și tehnic, care vor fi sprijiniți în dezvoltarea profesională.

Proiectul se adresează elevilor cu nivel de educație ISCED 2- 4 (aflați la liceu, școală profesională), iar 10% din aceștia vor proveni din mediul rural și/sau vor de etnie romă.

Participanţii la proiect vor beneficia gratuit de servicii de consiliere şi orientare profesională, urmate de stagii de practică în domeniile: mecanică; electronică și automatizări; industria textilă și pielărie; economic, în urma cărora vor primi o subvenție în valoare de 800 lei.

Totodată, beneficiarii proiectului vor avea posibilitatea să își demonstreze abilitățile antreprenorile, precum și învățarea principiilor de bază în demararea unei afaceri, iar în acest sens cele mai bune 5 planuri de afaceri vor primi câte un premiu de 1.000 de lei.

Din cei 184 elevi beneficiari ai stagiilor de practică, 40 vor fi spijiniți în căutarea și ocuparea unui loc de muncă.

REZULTATE:

 • 184 elevi informați și consiliați;
 • 184 elevi participanți la stagii de practică în domeniile: mecanică; electronică și automatizări ; industria textilă și pielărie; economic.
 • Cel puțin 140 elevi certificați;
 • 40 elevi mediați și angajați;
 • 10 parteneriate între furnizorii de educație și formare profesională inițială (unități de învățământ) și partenerii de practicp (societăți comerciale/structuri asociative, potențiali angajatori ai viitorilor absolvenți în special cu entități din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI) încheiate;
 • 4 firme de exercițiu realizate: 20 de planuri de afaceri realizate.
 • 5 planuri de afaceri premiate cu 1.000 lei.

Valoare totala proiect:  2.364.115,96 lei

Valoare cofinantare UE: 2.364.115,96 lei

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Back To Top