skip to Main Content
+40 744 307 362 info@interconcordia.ro

Finalizarea proiectului ”Practica, meserie de viitor pentru elevi din jud.Neamt”, ID 132918

Comunicat de presa privind finalizarea proiectului

”Practica, meserie de viitor pentru elevi din jud.Neamt”, ID 132918

Asociatia INTER CONCORDIA anunta finalizarea proiectului ”Practica, meserie de viitor pentru elevi din jud.Neamt”, finantat din FSE prin Programul POCU in cadrul Axei prioritare 6: Educatie si Competente, Obiectivul specific 6.14 Cresterea participarii la programe de invatare la locul de munca a elevilor si ucenicilor din invatamantul secundar si tertiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

Proiectul s-a derulat in perioada 24 iulie 2020 – 23 ianuarie 2023.

Obiectivul general al proiectului a constat in Cresterea nivelului de participare la programe de invatare la locul de munca a elevilor si ucenicilor din invatamantul secundar si tertiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

Proiectul ”Practica, meserie de viitor pentru elevi din jud.Neamt” a venit in sprijinul dezvoltarii profesionale a 266 elevi din invatamantul profesional si tehnic. Acesta s-a adresat mai exact elevilor din invatamantul liceal si scoli profesionale din jud. Neamt, din care cel putin 10% au provenit din mediul rural si/sau cetateni romani de etnie roma.

Rezultate:

  • 266 elevi informati si consiliati;
  • 185 elevi participanti la stagii de practica in domeniile: mecanica; electronica si automatizari; industrie tehtile si pielarie; economic.
  • 176 elevi certificati;
  • 38 elevi mediati si angajati;
  • 175 premii acordate elevilor participanti si admisi la concursurile pe meserii organizate in cadrul proiectului in suma de 800 de lei impozabili.
  • 10 premii acordate elevilor participanti si admisi la concursul de planuri de afaceri in suma de 1.000 lei impozabili.
  • 22 parteneriate intre furnizorii de educatie si formare profesionala initiala (unitati de invatamant) si partenerii de practica (societati comerciale/structuri asociative, potentiali angajatori ai viitorilor absolventi in special cu entitati din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI) incheiate;
  • realizarea simulata a 4 firme de tip firma de exercitiu: 20 de planuri de afaceri realizate.

 

Bugetul proiectului:  2.364.115,96 lei.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European Prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020.

Date de Contact:

Ionel Scripcariu

Reprezentant legal

Telefon: 0749.208.116

E-mail: info@interconcordia.ro; ionel.scripcariu@interconcordia.ro

 

Fisier PDF: Comunicat de Presa_MFE(Sigla GOV Mijloc+Prin Programul)_ID 132918

Back To Top