skip to Main Content
+40 744 307 362 info@interconcordia.ro

Anunt achizitie

FONDUL SOCIAL EUROPEAN – Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară: Educatie si competente
Componenta 1 MASURI DE EDUCATIE DE TIP A DOUA SANSA – Regiuni mai putin dezvoltate
Contract POCU/665/6/23/133087
Beneficiar: ASOCIATIA INTER CONCORDIA BOTOSANI
Titlu proiect “A doua sansa in educatie, o noua sansa in viata !”

 

Anunt achizitie

Obiectul achizitiei: Servicii inchiriere spatiu pentru activitatea de consiliere
Cod CPV: 70310000-7 – Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile
Achizitor: ASOCIATIA INTER CONCORDIA BOTOSANI

ASOCIATIA INTER CONCORDIA BOTOSANI, in calitate de lider in cadrul proiectului “A doua sansa in educatie, o noua sansa in viata!” ID 133087, derulat in parteneriat cu casa Corpului Didactic Botosani si Inspectoratul Scolar al Judetului Botosani, achizitioneaza servicii de inchiriere spatiu in Municipiul Botosani, pentru desfasurarea activitatii 3.2 ”Servicii de consiliere si orientare scolara in cariera”.

Proiectul este finantat prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 din Fondul Social European si Bugetul de stat, conform contracului de finantare POCU/665/6/23/133087.

Durata contractului va fi de 36 de luni, dar nu mai tarziu de 01.12.2023, pentru o valoarea estimata a serviciilor de 226.800 lei (fara TVA), 6.300 lei lunar, conform Bugetului proiectului aprobat si Planului de achizitii.

Specificatii tehnice:

Spatiul inchiriat va avea o suprafata de minim 100 mp, in Mun. Botosani, cu utilitati functionale, grup sanitar, cu acces facil atat pentru membrii echipei de implementare, cat si pentru persoanele apartinand grupului tinta, care, pe durata celor 3 ani de implementare va ajunge al un nr. de aprox. 600 persoane.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de e-mail: pana pe data de 18.11.2020.

Ofertele vor fi depuse la sediul social al asociatiei din Mun. Botosani, Str. Stefan Luchian nr. 50, judetul Botosani sau pot fi transmise prin e-mail la info@interconcordia.ro ,  pana pe data de 27.11.2020, ora 16.00.

Documentatie de atribuire inchiriere spatiu (PDF)

Back To Top