skip to Main Content
+40 744 307 362 info@interconcordia.ro

Stagii de practică

STAGIILE DE PRACTICĂ – etapă în formarea și dezvoltarea profesională

Elevii din învățământul profesional și tehnic din județul Neamț au posibilitatea:

  • Completării cunoștințelor acumulate pe durata școlii, fiindu-le astfel mai ușor să rețină informațiile.
  • Dobândirii de competențe necesare pe piața muncii, fiind mai ușor să își asigure un loc de muncă stabil la terminarea studiilor.
  • Creșterii adaptabilității la cerințele primului loc de muncă, astfel având un avantaj în fața angajatorului comparativ cu alți elevi de vârsta sa.
  • Obținerii de cunoștiințe practice despre modul cum funcționează diferitele departamente și utilaje ale unității de practică, astfel fiind la curent cu tehnologia și organizarea firmelor angajatoare.
  • Beneficierii de experiența în muncă a unor angajați în domeniile în care se pregătește, prin intermediul contactelor stabilite în cadrul activității zilnice de practică, adică, accesul la oameni și resurse de învățare.
  • Învățării și participării la înființarea unei firme de exercițiu, unde va învăța ce înseamnă o afacere și conducerea acesteia, prornind de la elaborarea unui plan de afaceri până la proiectarea planurilor de producţie, marketing, resurse umane, management, contabilitate şi chiar lichidarea unei afaceri.

Oportunitatea participării la stagiile de practică organizate prin proiectul de față, precum și la acțiunile de consiliere și orientare profesională, mediere pe piața muncii va ajuta în viitor și în găsirea unei cariere potrivite pentru elevii din jud. Neamț.

Stagiile de practică se organizează în cadrul proiectului PRACTICA, MESERIE DE VIITOR PENTRU ELEVI DIN JUD.NEAMT, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul POCU 2014 – 2020, implementat de Asociația INTER CONCORDIA în perioada 24 iulie 2020- 23 iulie 2022.

Elevii care participă constant la practică, la sesiunile de consiliere și orientare în carieră, precum și la celelalte activități care îi implică și îi pot sprijini în viitor, beneficiază de un stimulent în valoare de 800 de lei.

Descarcă documentul:

Stagii de practica

Back To Top