skip to Main Content
+40 744 307 362 info@interconcordia.ro

Competenţe IT pentru şomeri în regiunea Sud Muntenia

Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea ratei de ocupare şi facilitarea integrării pe piaţa muncii prin creşterea competitivităţii resurselor umane, îmbunătăţirea şi extinderea competenţelor profesionale ale şomerilor, tinerilor şomeri, şomerilor de lungă durată, şi ale persoanelor în căutarea unui loc de muncă din regiunea Sud Muntenia pentru facilitarea accesului şi menţinerea pe piaţa forţei de munca şi pentru a răspunde cerinţelor potenţialilor angajatori.

Grupul țintă al proiectului este format din 312 persoane din regiunea Sud Muntenia, șomeri, șomeri tineri, șomeri de lungă durată, șomeri peste 45 de ani, șomeri de lungă durată tineri și persoane în căutarea unui loc de muncă.

Activități/Rezultate proiect:

  • Înființarea și dezvoltarea a 2 Centre de Informare, Consiliere și Asistență având drept scop realizarea de parteneriate cu actorii relevanți locali în vederea facilitării accesului grupului țintă la informații relevante și de actualitate privind oportunitățile proiectului pentru reintegrarea/integrarea pe piața muncii a grupului țintă vizat;
  • Organizarea a 2 workshop-uri (40 pers/eveniment) în vederea facilitării accesului grupului țintă la informații relevante privind piața muncii;
  • Organizarea a 2 campanii de informare județeană pentru sprijinirea șomerilor de lungă durată în vederea integrării/reintegrării pe piața muncii;
  • Furnizarea de servicii de informare și consiliere pentru 312 persoane din grupul țintă;
  • Furnizarea programului de formare profesională – operator introducere, validare și prelucrare date pentru 290 de persoane din grupul țintă;
  • Furnizarea de servicii de mediere pentru 100 persoane din grupul țintă;
  • Plasarea/angajarea a 40 de persoane din grupul țintă.
Back To Top