skip to Main Content
+40 744 307 362 info@interconcordia.ro

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa Prioritară 6 ”Educație și competențe”
Operațiune Compozită OS 6.4, 6.6
Titlu proiect: „A doua sansa in educatie, o noua sansa in viata!”, Cod SMIS: 133087

NUME PROIECT :  A doua sansa in educatie, o noua sansa in viata !

COD PROIECT POCU/665/6/23/133087

Axa prioritara 6, Educație și competențe

Operațiune Compozită OS 6.4 , 6.6

 

Solicitant : Asociația Inter Concordia Botoșani

Partener 1: Casa Corpului Didactic Botoșani

Partener 2: Inspectoratul Școlar Județean Botoșani

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI consta în reducerea numarului persoanelor care au parasit timpuriu scoala din județul Botosani, prin furnizarea serviciilor de consiliere, educatie si formare acestei categorii de grup tinta, precum si prin furnizarea de servicii educationale pentru cadrele didactice din învatamântul primar si gimnazial.

Proiectul se încadreaza in apelul Masuri de educatie de tip a doua sansa din cadrul POCU, Axa prioritara 6 – Educatie si competente,

Prioritatea de investitii – 10.i. Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la învațamântul prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învatare formale, nonformale si informale pentru reintegrarea în educatie si formare.

Obiective specifice

OS 6.4 Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de educație și formare, inclusiv prin programe de tip a doua șansă și programe de formare profesională

OS 6.6 Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive

Activități

A1. Activitatea de management

A2. Sprijin pentru dezvoltarea programelor de tip a doua sansa în județul Botosani

A2.1 Sprijin pentru dezvoltarea programelor de tip A doua sansa în județul Botosani

A3 Servicii de consiliere si orientare scolara si a carierei (O.S.6.4.) – L1-L36.

A3.1 Realizarea metodologiei de consilere si orientare scolara L1 – L2

A3.2 Servicii de consiliere si orientare scolara

A4 Furnizarea de programe “A doua sansa”

A4.1 Selectia, recrutarea, mentinerea in proiect a membrilor grupului tinta

A4.2 Realizarea si derularea programelor “A doua sansa”

A5 Campanie de promovare a programului „A doua sansa” si a masurilor complementare în judetul Botosani

A5.1 Campanie de promovare a programului „A doua sansa” si a masurilor complementare în judetul Botosani

A6 Sprijin pentru intoarcerea la scoală

A6.1 Sprijin pentru întoarcerea la școală

A7 Activitati suport generatoare de cheltuieli care nu pot fi atribuite direct activitatilor proiectului

A7.1 Activitati suport generatoare de cheltuieli care nu pot fi atribuite direct activitatilor proiectului – Cheltuieli indirecte

DESPRE PROGRAMUL A DOUA SANSĂ

Programul A doua şansă se adresează adolescenţilor, tinerilor, adulţilor, proveniţi din medii sociale diverse şi cu vârste variate, care nu au urmat sau nu au finalizat învăţământul primar și gimnazial.

Programul oferă acestor categorii de persoane posibilitatea continuării şi finalizării învățământului obligatoriu fără a fi nevoite să-şi întrerupă eventualele activităţi profesionale sau familiale în care sunt angrenate.

Programul este structurat pe două niveluri: A doua şansă – învăţământ primar şi A doua şansă – învăţământ secundar inferior – acesta din urmă având şi o componentă de pregătire profesională.

Nu există  limită superioară de vârstă pentru cei care doresc să se înscrie în acest program. Condiţia este ca aceştia să fi depăşit cu cel puțin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei și care se află în următoarele situații:

Pentru programul A doua şansă – învăţământ primar:

 • nu au participat deloc la educaţia formală – şcolară;
 • au fost înscrişi, dar au abandonat învăţământul primar – indiferent de momentul şi motivele abandonului;
 • nu au absolvit, până la vârsta de 14 ani, învăţământul primar.

Pentru programul A doua şansă – învăţământ secundar inferior:

 • au absolvit învăţământul primar obligatoriu (inclusiv în sistemul A doua şansă) dar nu şi-au continuat educaţia mai departe

sau:

 • au absolvit o parte din clasele corespunzătoare învăţământului gimnazial (V, VI sau VII), dar au abandonat şcoala pe parcursul acestui ciclu de învăţământ – indiferent de momentul şi motivele abandonului.

 

Grupul Țintă este format din:

Prima categorie – 600 persoane (prima categorie de grup ţintă), astfel:

 • Copii şi tineri care au părăsit timpuriu şcoala, cu vârsta cuprinsă între 6-16 ani, care nu au depăşit cu cel puţin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei neabsolvite, pana la nivelul învăţământului secundar inferior (gimnaziu – clasele 5-9)
 • Copii şi tineri care au părăsit timpuriu şcoala, cu vârsta cuprinsă între 12-16 ani, care au depăşit cu cel puţin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei neabsolvite, pana la nivelul învăţământului secundar inferior (gimnaziu – clasele 5-9)
 • Tineri, care au un loc de muncă, cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani, care nu au absolvit învăţământul obligatoriu (10 clase)
 • Adulţi intre 25-64 ani, care nu au absolvit învăţământul obligatoriu (10 clase).

A doua categorie –

 • 515 persoane, reprezentând personal didactic, vor beneficia de programe de formare. Din acestea, cel puţin 464 persoane îşi vor imbunatati nivelul de competente şi vor fi certificate.

Rezultate generale ale proiectului

 • 515 persoane, reprezentând personal didactic, beneficiare ale programelor de formare
 • 464 persoane, reprezentând personal didactic, certificate
 • 3 tipuri de cursuri organizate
 • 1 metodologie de furnizare a serviciilor de consiliere si orientare scolara a carierei;
 • 600 copii, tineri si adulti care au parasit timpuriu scoala consiliati, în judetul Botosani
 • 600 planuri personalizate de interventie pentru copiii, tinerii si adultii care au parasit timpuriu scoala din judetul Botosani.
 • 396 copii, tineri si adulti finalizeaza Programul a doua sansa
 • 60 absolventi ai cursurilor de calificare, dupa finalizarea programului de tip a doua sansa pentru învatamânt secundar inferior.
 • 1 campanie de promovare a programului „A doua sansa” si a masurilor complementare în judetul Botosani realizata.
 • Cel putin 1115 persoane informate în cadrul campaniei de promovare a programului „A doua sansa” si a masurilor
 • complementare în judetul Botosani
 • 12 sesiuni de informare si dezbateri în cadrul campaniei
 • 5000 fluturasi, 3000 brosuri, 20 afise
 • 600 membrii ai grupului tinta subvenționați.
 • 600 dosare subvenții de câte 1700 lei

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Back To Top