skip to Main Content
+40 744 307 362 info@interconcordia.ro

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa Prioritară 6 ”Educație și competențe”
Obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Titlu proiect: „Practica, meserie de viitor pentru elevi din jud Suceava”, Cod SMIS: 132916

Titlu proiect:  “Practica, meserie de viitor pentru elevi din jud. Suceava”, POCU/633/6.14/132916

Beneficiar: Asociatia INTER CONCORDIA BOTOSANI

Perioada de implementare: 24 iulie 2020 – 23 iulie 2022

Obiectivul general al proiectului este: Creşterea nivelului de participare la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor şi ucenicilor din învăţământul secundar şi terţiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • OS.1 Cresterea nivelului de informare, consiliere si orientare profesionala, axate pe dobandirea de competente care raspund necesitatii si au in vedere facilitarea insertiei pe piata muncii dupa finalizarea studiilor pentru un numar de 184 de elevi, ISCED 2- 4, nivel de calificare 3-5 din invatamantul profesional si tehnic din judetul Suceava;
 • OS.2 Completarea cunostintelor practice si acomodarea cu un viitor loc de munca pentru 184 de elevi din invatamantul profesional si tehnic ISCED 2 – 4 nivel de calificare 3 – 5, din judetul Suceava prin efectuarea unor stagii de practica la companii in domeniul specializarii urmate in scoala, in urmatoarele domenii : mecanica; electronica si automatizari ; turism ; economic, urmand ca cel putin 76% dintre acestia sa fie certificate. Cel putin 20 % din cei 184 de elevi vor apartine sectoarelor economice cu potential competitiv, cuprinse in Strategia Nationala pentru Comptetitivitate, precum si in SNCDI;
 • OS.3 Cresterea nivelului de dezvoltare a sistemului de invatare la locul de munca a alevilor din Invatamantul profesional si tehnic prin incheierea unui numar de 10 parteneriate intre furnizorii de educatie si formare profesionala initiala (unitati de invatamant) si partenerii de practica (societati comerciale/structuri asociative, potentiali angajatori ai viitorilor absolventi in special cu entitati din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI), din Suceava;
 • OS.4 Cresterea nivelului de ocupare, prin angajarea unui numar de 40 de  elevi care finalizeaza stagiile de practica;
 • OS.5 Cresterea nivelului de sprijin a sistemului de invatare la locul de munca, prin infiintarea a 4 fime de exercitiu.

Activitatile proiectului

 • A1.1 Managementul proiectului;
 • A1.2 Achizitii publice;
 • A2.1 Elaborarea metodologiei de recrutare si a instrumentelor de furnizare a serviciilor de informare, consiliere si orientare profesionala;
 • A2.2 Recrutarea grupului tinta si furnizarea serviciilor de informare, consiliere si orientare profesionala personalizate pentru elevi;
 • A3.1 Elaborarea metodologiei privind practica elevilor;
 • A3.2 Efectuarea de stagii de practica pentru elevi din invatamantul profesional sitehnic ISCED 2 – 4, nivel de calificare 3 – 5;
 • A3.3 Acordarea de subventie pt. elevii care au finalizat stagiul de practica;
 • A4.1 Identificarea agentilor economici interesati pentru incheierea de parteneriate cu institutiile de invatamant;
 • A4.2 Incheierea unui numar de 10 parteneriate intre furnizorii de educatie si formare profesionala initiala;
 • A5.1. Identificarea domeniilor in care vor fi infiintate firmele de exercitiu;
 • A5.2 Infiintarea de 4 firme de exercitiu;
 • A6 Activitati suport generatoare de cheltuieli care nu pot fi atribuite direct activitatilor proiectului – Cheltuieli indirecte

Grup tinta

In cadrul proiectului, grupul tinta este format din 184 elevi nivel educatie ISCED 2-4, nivel de calificare 3-5, din cadrul unitatilor de invatamant profesional si tehnic din judetul Suceava.

Cel putin 10% din acestia vor proveni din mediul rural si/sau vor fi cetateni romani de etnie roma, mai exact.

 

Grup ţintă Valoare
1 184 elevi ISCED nivel educatie ISCED 2- 4, nivel calificare 3-5, din care 184
2 Elevi din mediul rural 14
3 Elevi de etnie rroma 7

184 elevi ISCED nivel educatie ISCED 2- 4, nivel calificare 3-5, din care:

 • Altii
 • Elevi din mediul rural
 • Elevi de etnie rroma

Rezultate:

 • 184 elevi informati si consiliati;
 • 184 elevi participanti la stagii de practica in domeniile: mecanica; electronica si automatizari ; turism; economic.
 • cel putin 140 elevi certificati;
 • 40 elevi mediati si angajati;
 • 10 parteneriate intre furnizorii de educatie si formare profesionala initiala (unitati de invatamant) si partenerii de practica (societati comerciale/structuri asociative, potentiali angajatori ai viitorilor absolventi in special cu entitati din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI) incheiate;
 • 4 Firme de exercitiu realizate : 20 de planuri de afaceri realizate.
 • 5 planuri de afaceri premiate cu 1.000 lei

Valoare totala proiect:  2.364.115,96 lei
Valoare cofinantare UE: 2.364.115,96 lei
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Back To Top