skip to Main Content
+40 744 307 362 info@interconcordia.ro

Metodologie de recrutare a grupului tinta

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Creşterea nivelului de participare la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

PROFILUL GRUPULUI ȚINTĂ (GT)

Grupul țintă este format din 184 elevi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • Să fie încadrați în învățământul profesional și tehnic din judeţul Neamț,
 • Să urmeze studii ISCED 2-4
 • Să aibă nivel de calificare 3 – 5.
 • Intenționează să efectueze stagii de practică.
 • Nu au mai participat la măsuri similare, cofinanțate din fonduri nerambursabile – participanții la activitățile proiectului nu au mai reprezentat grup ţintă pentru măsuri similare, cofinanţate din fonduri nerambursabile.

Vor fi selectate minimum 184 persoane care să facă parte din grupul țintă, beneficiind de următoarele măsuri de sprijin în cadrul acestui proiect:

 • Creşterea nivelului de informare, consiliere și orientare profesională prin dobândirea de competențe care au în vedere facilitarea inserției pe piața muncii după finalizarea studiilor pentru un număr de 184 de elevi din învățământul profesional și tehnic.
 • Completarea cunoștințelor practice și acomodarea cu un viitor loc de muncă pentru 184 de elevi din învățământul profesional și tehnic.
 • Completarea cunoștințelor practice și acomodarea cu un viitor loc de muncă pentru 184 de elevi din învățământul profesional și tehnic.
 • Creşterea nivelului de ocupare, prin angajarea unui număr de 40 de elevi care finalizează stagiile de practică.
 • Creşterea nivelului de ocupare, prin angajarea unui număr de 40 de elevi care finalizează stagiile de practică.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Dosarul de înscriere în grupul țintă va cuprinde următoarele documente:

 • Anexa 1 – Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020.
 • Anexa 2 – Acord de utilizare a datelor cu caracter personal.
 • Anexa 3 – Declarație privind disponibilitatea participării la activitățile proiectului.
 • Anexa 4 – Declarație privind evitarea dublei finanțări.
 • Alte documente: Copie a cărții de identitate, Document vizat/asumat care să ateste că la momentul înscrierii urmează o formă de învățământ, Alte documente care ar putea fi obligatorii conform instrucțiunilor AMPOCU/MFE.

Dosarele de înscriere se vor înregistra într-un Registru unic de GT la sediul Asociației Inter Concordia.

Versiunea integrală a metodologiei poate fi consultată aici:

Metodologie recrutare GT

Back To Top