skip to Main Content
+40 744 307 362 info@interconcordia.ro

GRUPA VII PLOIESTI

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa Prioritară 5 ”Promovarea masurilor active de ocupare”
Domeniul Major de Intervenţie 5.1 ”Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/129/5.1/G/133656
Beneficiar: Asociatia Inter-Concordia
Titlul proiectului: „Competente IT pentru someri in regiunea Sud Muntenia”

În perioada 10.11 – 25.11.2014 la sediul C.I.C.A. Ploiești s-a desfășurat cursul de inițiere “Operator introducere, validare și prelucrare date” organizat în cadrul proiectului „Competențe IT pentru șomeri în regiunea Sud Muntenia”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

La curs s-au înscris și au participat 20 de persoane, aparținand grupului țintă format din persoane în căutarea unui loc de muncă; șomeri; șomeri de lungă durată; șomeri de peste 45 de ani; șomeri tineri; şomeri de lungă durată tineri.

Toți cei 20 cursanți au susținut și promovat examenul in data de 27.11.2014, obţinând un certificat de absolvire cu recunoaștere națională și internațională.

Competențele obținute sunt următoarele:

 1. Comunicare în limba oficială
 2. Competența de învăța
 3. Competențe sociale și civice
 4. Competențe de bază în matematică, știință și tehnologie
 5. Competențe informatice
 6. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea li securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență
 7. Aplicarea normelor de protecție a mediului
 8. Aplicarea procedurilor de calitate
 9. Gestionarea suporturilor/ dispozitivelor de stocare a datelor/documentelor
 10. Organizarea activității proprii
 11. Utilizarea echipamentelor periferice
 12. Asigurarea securității datelor/ documentelor
 13. Introducerea si validarea datelor
 14. Prelucrarea datelor
 15. Transpunerea datelor pe suport
Back To Top