skip to Main Content
+40 744 307 362 info@interconcordia.ro

ECONOMIE SOCIALA, O SANSA PENTRU PERSOANELE AFLATE IN DIFICULTATE

Proiectul are ca obiectiv principal dezvoltarea si promovarea structurilor specifice de economie socială ca instrumente flexibile și durabile necesare pentru dezvoltarea economică și crearea de locuri de muncă la nivelul regiunilor Nord-Est, Sud-Vest si Bucuresti-Ilfov pentru persoanele supuse riscului de excluziune socială.

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de 100 persoane, din cele trei regiuni de implementare ale proiectului, respectiv: persoane de etnie roma, persoane care traiesc din venitul minim garantat si familii cu peste 2 copii.

Obiective specifice:
1. Dezvoltarea a 8 structuri de economie socială in regiunile mentionate și promovarea de activitati de informare si consiliere profesionala, precum si de mediere si servicii generatoare de profit in scopul sprijinirii persoanelor de etnie roma, persoane care traiesc din venitul minim garantat si familii cu mai mult de doi copii iar scopul este integrarea sau reintegrarea acestora pe piata muncii in structurile economiei sociale si/sau in economia formala.
2. Promovarea economiei sociale ca un instrument flexibil si durabil pentru dezvoltarea economica prin crearea de 76 de locuri de munca la nivelul regiunilor NE, SV si BI.
3. Consolidarea capacitatilor, competentelor, cunostintelor si stimei de sine pentru persoanele de etnie roma, persoane care traiesc din venitul minim garantat si familii cu mai mult de doi copii, prin furnizarea de servicii de ocupare (informare, consiliere si mediere) si programe de formare profesionala de OIVPD pentru 60 de persoane si cursuri de antreprenoriat pentru intierea unei afaceri pentru 20 de persoane, care vor include aspecte privind egalitatea de sanse si de gen, nediscriminare si acceptarea diversitatii, dezvoltarea durabila si protectia mediului. Infiintarea a 3 Centre de Resurse pentru Economia Sociala, cu rol de identificare de oportunitati pentru dezvoltarea de SES si de incurajare a parteneriatelor locale si regionale intre APL, agenti economici si SES
4. Consolidarea capacitatii structurilor din economia sociala, precum si incurajarea cooperarii intre organizati, prin realizarea a 3 evenimente si 6 parteneriate pentru schimburi de bune practici in domeniul economiei sociale, care sa includa institutii, autoritati si organizatii din cele 3 regiuni vizate.

Back To Top