skip to Main Content
+40 744 307 362 info@interconcordia.ro

Debutul stagiilor de practică pentru elevii din județul Iași

În cadrul proiectului „Practica, meserie de viitor pt elevi din jud. Iasi”, Cod SMIS: 132920, au fost informați cu privire la activitățile proiectului 77 de elevi în perioada ianuarie – martie 2021. Aceștia aprțin de Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza” din Iasi, iar din totalul lor, până la finele lunii martie, 52 au fost eligibili și înscriși în proiect. Aceștia urmează cursuri la zi în domeniul Mecanicii, iar recrutarea lor în grupul țintă al proiectului a fost posibilă cu sprijinul unității școlare cu care Asociația Inter Concordia a încheiat un Acord de parteneriat în acest sens.

Conform planului de învățământ, în luna aprilie 2021, o parte din elevi vor începe efectuarea stagiului de practică la agenți economici din județul Iași, iar, în acest sens, elevii vor trebui să cunoască regulile de conduită potrivite în cadrul unei companii. Astfel, elevii vor fi pregătiți în acest sens de către experții proiectului,  li se va aduce la cunoștință responsabilitățile care le revin, normele ce trebuie respectate și așteptările pe care inclusiv agentul economic le are de la ei.

Stagiile de practică se vor desfășura tot în domeniul mecanicii la parteneri de practică care susțin invățarea la locul de muncă pentru elevi, punerea în practică a cunoștințelor teoretice acumulate și dobândirea de abilități specifice domeniului în care studiază. Astfel, elevii vor avea șansa să aprofundeze noțiuni practice de mecanică auto, diagnoză și reglaj direcție, să utilizeze mașini și utilaje, să monteze/repare/întrețină mașini și unelte și să asigure calitatea în activitățile de mentenanță.

În urma parcurgerii stagiilor de practică, elevii vor beneficia la final de subvențiile ce se vor acorda în cadrul proiectului, în valoare de 800 lei.

Stagiul de practică efectuat le va da posibilitatea elevilor practicanți să experimenteze mediul real de lucru, să dobândească abilități practice și principii de lucru corecte.

Back To Top