skip to Main Content
+40 744 307 362 info@interconcordia.ro

COMUNICAT DE PRESĂ privind implementarea proiectului după primele 6 luni

Asociația Inter Concordia Botoșani, beneficiar al finanțării nerambursabile din FSE POSDRU 2014 – 2020, Operațiunea – Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar nonuniversitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, în baza contractului POCU/633/6.14/132918, proiect „Practica, meserie de viitor pentru elevi din jud. Neamt” – anunță desfășurarea acțiunilor de informare, recrutare, consiliere și orientare profesională pentru elevi din județul Neamț.

Până la finalul lunii ianuarie 2021, din totalul de 184 de elevi care vor beneficia de sprijin pentru orientarea profesională, participarea la stagii de practică la agenți economici din regiune, precum și acțiuni de mediere și integrare pe piața muncii la absolvirea studiilor, și nu numai, au fost recrutați si înregistrați în proiect un număr de 57 elevi.

În plus față de aceștia, în perioada 1 februarie – 25 martie 2021, au mai fost informați privind proiectul, acțiunile de consiliere și orientare profesională, stagiile de practică, acțiunile de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă 60 de elevi.
Astfel, de la demararea implementării proiectului și până la acest moment au fost incluși în proiect și demarate acțiuni cu 117 elevi din invățământul profesional și tehnic.

Aceștia sunt încadrați în unități de învățământ din județul Neamț, respectiv Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Piatra Neamț, Colegiul Tehnologic Spiru Haret – Piatra Neamț, Școala Profesională Adjudeni, Școala Profesională Valea Ursului, Liceul Tehnologic Vasile Sav – Roman și Liceul Gh. Ruset Roznovanu – Roznov.

Elevii sunt încadrați în domeniile de specializare prevăzute în Strategia Națională de Competitivitate și domenii de importanță în județ, pe care proiectul își dorește să le sprijine și la a căror dezvoltare să contribuie.

Vă ținem la curent cu stadiul proiectului!

Descarca documentul: Comunicat implementare proiect_ianuarie – martie 2021

Back To Top