skip to Main Content
+40 744 307 362 info@interconcordia.ro

COMUNICAT DE PRESĂ privind implementarea proiectului după primele 6 luni

COMUNICAT DE PRESĂ

privind implementarea proiectului ID 133087

A doua sansa in educatie, o noua sansa in viata!

 

 

Titlul proiectului A doua sansa in educatie, o noua sansa in viata!
Cod proiect POCU/665/6/23/133087
Regiuni de implementare Nord-Est – județul Botoșani
Perioadă de implementare a proiectului Decembrie 2020 – Decembrie 2023

 

COMUNICAT DE PRESĂ privind implementarea proiectului după primele 6 luni

20.09.2021

Asociația Inter Concordia Botoșani, beneficiar al finanțării nerambursabile din FSE POSDRU 2014 – 2020, Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare, Operațiunea compozită O.S.6.4. – Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de educație și formare, inclusiv prin programe de tip a doua șansă și programe de formare profesională și O.S.6.6. – Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive, în baza contractului POCU/665/6/23/133087, proiect „A doua sansa in educatie, o noua sansa in viata !” – anunță desfășurarea acțiunilor de informare, recrutare, consiliere și orientare profesională pentru tineri și adulți care au părăsiot timpuriu școala, dar care doresc reintegrarea în sistemul de învățământ pentru finalizarea studiilor obligatorii.

Astfel, în perioada decembrie 2020 – septembrie 2021, au fost recrutați în proiect 372 tineri și adulți care nu și-au finalizat studiile obligatorii. Aceștia au beneficiat și vor continua să beneficieze de acțiuni de consiliere și orientare profesională, urmând ca în perioada imediat următoare să intre și în programul a doua șansă organizat în cadrul proiectului de față.

În plus față de adulții și tinerii care nu și-au finalizat studiile, în primele 6 luni de implementare a proiectului au fost informate și recrutate 132 de cadre didactice care își vor îmbunătăți experiența profesională prin participarea la o serie de cursuri organizate în cadrul prezentului proiect.

În continuarea acestei acțiuni, în data de 13 septembrie 2021 a demarat prima serie de formare a cadrelor didactice. Astfel, au fost formate 2 grupe (40 persoane) care au participat la modulul de formare A doua șansă, al cărui scop este de a contribui la dezvoltarea personală și profesională a cadrelor didactice și de a le asihura informațiile și suportul necesar pentru abordarea tinerilor și adulților care revin în sistemul de educație, a căror încredere de sine este mai scăzută și au nevoie de o abordare adaptată.

Totodată, începând cu 1 octombrie 2021 va demara și activitatea de formare a tinerilor și adulților care nu și-au finalizat studiile minime și își propun realizarea acestui scop orin intermediul proiectului nostru.

În perioada următoare vor fi prezentate situații actualizate privind implementarea proiectului și activitățile adresate tinerilor și adulților care se încadrează în grupul țintă al proiectului, respectiv participarea la programe de tip a doua șansă.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să urmăriți website-ul Asociației http://interconcordia.ro/, secțiunea proiecte în derulare/Proiect ID 133087 sau să ne contactați la: 0765/401.438  și la adresa de e-mail info_ads@interconcordia.ro.

Back To Top