skip to Main Content
+40 744 307 362 info@interconcordia.ro

COMUNICAT DE PRESA CONFERINTA DE LANSARE ID 133656

Comunicat de presă

Ploiești, 13 mai 2014: Asociația Inter Concordia, în parteneriat cu Asociația Europeană pentru Dezvoltare Egalitate și Progres, organizează astăzi, 13 mai 2014, la Restaurantul Prestij, Str. Bobâlna nr. 1, Ploiești, începând cu ora 11.00, conferința regională de lansare și promovare a proiectului „Competențe IT pentru șomeri în regiunea Sud Muntenia” – POSDRU/129/5.1/G/133656, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investește în Oameni!

Proiectul are ca obiectiv principal creșterea ratei de ocupare și facilitarea integrării pe piața muncii prin creșterea competitivității resurselor umane, îmbunătățirea și extinderea competențelor profesionale ale șomerilor, tinerilor șomeri, șomerilor de lungă durată și a persoanelor în căutarea unui loc de muncă din regiunea Sud Muntenia, pentru facilitarea accesului și menținerea pe piața forței de muncă și pentru a răspunde cerințelor potențialilor angajatori.

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de 312 persoane din regiunea Sud Muntenia, șomeri, șomeri tineri, șomeri de lungă durată, șomeri peste 45 de ani, șomeri de lungă durată tineri și persoane în căutarea unui loc de muncă.

Proiectul își propune înființarea și dezvoltarea a 2 Centre de Informare, Consiliere și Asistență având drept scop realizarea de parteneriate cu actorii relevanți locali în vederea facilitării accesului grupului țintă la informații relevante și de actualitate privind oportunitățile proiectului pentru reintegrarea/integrarea pe piața muncii a grupului țintă vizat, organizarea de workshop-uri și campanii de informare regionale, furnizarea de servicii de informare și consiliere pentru 312 persoane, formare profesională pentru 290 de persoane ca operator introducere si validare date (TIC), servicii de mediere pentru 100 de persoane și plasarea/angajarea a 40 de persoane.

„Proiectul vizează reducerea șomajului, inclusiv cel de lungă durată și îmbunătățirea capacității de ocupare a șomerilor. Activitățile proiectului includ șomerii identificați cu nevoi sporite de informare, consiliere și de formare profesională. Consilierea și formarea profesională vor deveni o condiție pentru dezvoltarea unui capital uman performant în următorii ani. Persoanele aflate în șomaj întâmpină dificultăți în adaptarea la cerințele pieței muncii, au o motivație scăzută pentru căutarea și menținerea unui loc de muncă și, cel mai important lucru, calificările lor sunt redundante pe piața muncii. Măsurile implementate prin proiect pentru asistarea șomerilor vor conduce la prevenirea creșterii numărului acestora și vor facilita reintegrarea lor pe piața muncii” – a declarat Ionel Scripcariu, manager de proiect, Președintele Asociației Inter Concordia.

Asociația Inter Concordia este o organizație neguvernamentală care are ca misiune promovarea egalității de șanse și îmbunătățirea calității vieții persoanelor dezavantajate prin activități și prin implicarea în proiecte de natură socială atât la nivel național cât și internațional.

Asociația Europeană pentru Dezvoltare Egalitate și Progres este o organizație care are ca obiectiv general îmbunătățirea calității vieții și promovarea valorilor umane din România, prin dezvoltarea resurselor umane și promovarea unor măsuri în domeniile vitale ale existenței cetățenilor.

Persoane de contact: Ionel Scripcariu, Iuliana Geangu, tel. 0744307362, fax: 0314258172, ionel.scripcariu@interconcordia.ro

Back To Top