skip to Main Content
+40 744 307 362 info@interconcordia.ro

Chestionar Agenți Economici

Proiectul „Practica, meserie de viitor pentru elevi din jud.Neamt” își propune  să sprijine 184 de elevi din învățământul tehnic și profesional din județul Neamț în integrarea pe piața muncii și facilitarea accesului la acțiuni de formare și perfecționare astfel încât șansele ocupării unui loc de muncă și menținerii acestuia să crească.

Ne propunem trecerea elevilor prin mai multe etape, la finalul cărora aceștia să poată fi mai încrezători în forțele proprii, în capacitatea lor de a practica meseria pentru care s-au format în școală și în potențialul aplicării teoriei din școală în practicarea meseriei la agenții economici deschiși să îi primească și mentoreze.

Participarea la stagii de practică în unități economice existente pe piață, care pot reprezenta viitarele locuri de muncă ale elevilor de azi, reprezintă o parte componentă a procesului educațional, poate cea mai importantă etapă, având ca scop aprofundarea cunoștințelor teoretice și a formării deprinderilor practice în pregătirea de specialitate.

Ne dorim ca unitățile economice din județul Neamț să sprijine crearea unor parteneriate între Agenții economici și Instituțiile de învățământ, pentru a ajuta la o inserție ușoară a elevilor pe piața muncii și pentru a ajuta la acoperirea cererii imense de lucrători profesioniști de pe piață.

În urma stagiilor de practică, nu doar elevii au parte de beneficii, ci și compania care sprijină organizarea și derularea lor.

Pentru a veni cât mai aproape de nevoile dumneavoastră și pentru ghida elevii cât mai apoape de cerințele pieței, vă rugăm să ne sprijiniți prin completarea Chestionarului Agenților Economici, atașat prezentei pagini.

Dacă sunteți interesați să deveniți un mentor și sprijin al viitorilor angajați, vă rugăm să ne transmiteți chestionarul completat și să vă manifestați interesul pentru aprofundarea unor discuții și eventuale parteneriate cu unități de învățământ din județul Neamț, care pregătesc elevi în domeniile economic, mecanic, industrie textila și pielărie, electronică și automatizăr

Vă invităm să ne fiți parteneri!

Descarcă Chestionarul:

Chestionar agenți economici (format Word)

Chestionar agenți economici (format PDF)

Back To Top