Raportul Conferintei finale a proiectului „Economie sociala, o sansa pentru persoanele aflate in dificultate”

Conform obiectivelor si activitatilor proiectului, in cadrul activitatii A2 Informare si publicitate, a fost prevazuta sub-activitatea A.2.1 Conferinta de inchidere a proiectului  care a facut cunoscute rezultatele proiectului, obiectivele propuse si atinse.

Astfel, Asociația Inter Concordia Botosani, în parteneriat cu Asociația Europeană pentru Dezvoltare Egalitate și Progres, a organizat vineri, 4 decembrie 2015, in sala Enescu din incinta Hotelului IBIS, Calea Grivitei nr. 143, Bucuresti, începând cu orele 16.30, conferința finala a proiectului „Economie socială, o şansă pentru persoanele aflate în dificultate” – POSDRU/168/6.1/S/144502, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investește în Oameni!
Proiectul a avut ca obiectiv principal dezvoltarea si promovarea structurilor specifice de economie socială ca instrumente flexibile și durabile necesare pentru dezvoltarea economică și crearea de locuri de muncă la nivelul  regiunilor Nord-Est, Sud-Vest si Bucuresti-Ilfov pentru persoanele supuse riscului de excluziune socială.
Grupul țintă al proiectului a fost reprezentat de peste 200 de persoane din cele trei regiuni de implementare ale proiectului, respectiv: persoane de etnie roma, persoane care traiesc din venitul minim garantat, familii cu peste 2 copii si femei in situatie de risc.
Pentru buna informare a participantilor si diseminarea rezultatelor proiectului, au fost distribuite mape de conferinta personalizate, materiale informative despre rezultatele si sustenabilitatea proiectului, cat si despre Structurile de economie sociala infiintate.
Pentru promovarea si asigurarea vizibilitatii proiectului au fost utilizate afise, roll-up si banner, videoproiector si ecran, camera foto.
S-a realizat o prezentare in PowerPoint a proiectului, care a descris obiectivele, rezultatele, sustenabilitatea si succesul  proiectului, precum si o prezentare a Structurilor de Economie sociala infiintate.
La sfarsitul sesiunii de prezentare, a avut loc o sesiune de intrebari si raspunsuri, unde s-au clarificat aspecte necesare sustenabilitatiii proiectului.

0