Conferinta de promovare a economiei sociale EDITIA a V-a

Asociația Inter Concordia Botosani, în parteneriat cu Asociația Europeană pentru Dezvoltare Egalitate și Progres, organizează sambata, 19 septembrie 2015, la sediul CRES din Botosani,  Calea Nationala nr. 237, judetul Botosani începând cu orele 10.00, a cincia conferința de promovare a Economiei Sociale pentru proiectul „Economie socială, o şansă pentru persoanele aflate în dificultate” – POSDRU/168/6.1/S/144502, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investește în Oameni!

Prin acest eveniment ne propunem promovarea si schimbul de bune practici in domeniul economiei sociale, diseminarea si multiplicarea modelelor de afaceri realizate, precum si promovarea Structurilor de Economie Sociala.

Grupul tinta al proiectului este reprezentat de 200 persoane, din cele trei regiuni de implementare ale proiectului, respectiv: persoane de etnie roma, persoane care traiesc din venitul minim garantat, persoane care provin din familii cu mai mult de 2 copii si femei in situatii de risc.

Proiectul are ca obiectiv principal dezvoltarea si promovarea structurilor specifice de economie socială ca instrumente flexibile și durabile necesare pentru dezvoltarea economică și crearea de locuri de muncă la nivelul  regiunilor NE, SV si BI pentru persoanele supuse riscului de excluziune socială.

Prin proiect dezvoltam 3 Centre de Resurse pentru Economia Sociala (CRES) avand drept scop identificarea de oportunitati pentru dezvoltarea de Structuri de Economie Sociala si de incurajare a parteneriatelor locale si regionale intre autoritati publice locale, agenti economici si structurile economice sociale; 8 Structuri de Economie Sociala prin care se creeaza 76 de noi locuri de munca la nivelul regiunilor de implementare a proiectului; furnizarea de servicii de ocupare (informare, mediere, consiliere) si programe de formare profesionala de Operator introducere, validare si prelucrare date pentru 60 de persoane si cursuri de antreprenoriat pentru initierea unei afaceri pentru 20 persoane care vor include aspecte privind egalitatea de sanse si de gen, nediscriminarea si acceptarea diversitatii, dezvoltarea durabila si protectia mediului.
Asociația Inter Concordia Botosani este o organizație neguvernamentală care are ca misiune promovarea egalității de șanse și îmbunătățirea calității vieții persoanelor dezavantajate prin activități și prin implicarea în proiecte de natură socială atât la nivel național cât și internațional.

Asociația Europeană pentru Dezvoltare Egalitate și Progres este o organizație care are ca obiectiv general îmbunătățirea calității vieții și promovarea valorilor umane din România, prin dezvoltarea resurselor umane și promovarea unor măsuri în domeniile vitale ale existenței cetățenilor.

Persoane de contact: Ionel Scripcariu, Alina Neagu, tel. 0744307362, fax: 0314258172, ionel.scripcariu@interconcordia.ro

0