Locuri de munca nou create in luna iulie 2015 prin proiectul Economie socială, o şansă pentru persoanele aflate în dificultate POSDRU/168/6.1/S/144502

Asociația Inter Concordia Botosani, în parteneriat cu Asociația Europeană pentru Dezvoltare Egalitate și Progres, implementeaza proiectul „Economie socială, o şansă pentru persoanele aflate în dificultate” – POSDRU/168/6.1/S/144502, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investește în Oameni!

Conform obiectivului specific nr. 2 si activitatii A.3 Infiintare, dezvoltare coordonare si suport a 8 SES, a fost prevazuta activitatea A.3.1 prin care […] SES vor functiona si vor genera 76 de locuri de munca, din care un procent de 57% va fi destinat grupurilor vulnerabile.
Astfel, la data de 31 iulie 2015, se inregistreaza un numar de 50 contracte individuale de munca, pentru cele 8 Structuri de economie sociala infiintate, dintre care:
8 manageri de întreprindere sociala
8 asistenti manageri
8 specialisti relatii sociale
8 contabili
18 lucratori

Din totalul de 50 locuri de munca nou create, un numar de 37 apartin grupurilor vulnerabile, respectiv:
31 persoane de etnie roma
5 persoane apartinand familiilor cu mai mult de doi copii
1 persoana care traieste din venitul minim garantat.

Au fost create 50 locuri de munca, realizandu-se astfel, intr-un procent de 66% indicatorul 384 „Numarul locurilor de munca create de structurile econimiei sociale”.

Conform Metodologiei de implementare a proiectului, obtinerea unui loc de munca poate fi un factor motivational puternic pentru participarea si mentinerea grupului tinta la/in activitatile proiectului. Parteneriatul proiectului se angajeaza sa mentina locurile de munca create pentru o perioada mai mare de 12 luni de la finalizarea proiectului, perspectiva cu un puternic impact asupra strategiei de abordare a grupului tinta.

0