Finalizare curs “Operator introducere, validare și prelucrare date”, grupa a III-a

În perioada 13.07.2015-30.07.2015 s-a desfășurat cursul de inițiere “Operator introducere, validare și prelucrare date”, grupa a III-a, la Centrul de Resurse pentru Economie Sociala (CRES) din Botosani, organizat în cadrul proiectului „Economie socială, o şansă pentru persoanele aflate în dificultate”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

La curs s-au înscris și au participat 12 de persoane, aparținand grupului țintă format din persoane de enie roma, persoane care provin din familii cu mai mult de doi copii si persoane care traiesc din venitul minim garantat.

Toți cei 12 cursanți au susținut și promovat examenul in data de 30.07.2015, obţinând un certificat de absolvire cu recunoaștere națională și internațională.
Competențele obținute sunt următoarele:
1. Comunicare în limba oficială
2. Competența de învăța
3. Competențe sociale și civice
4. Competențe de bază în matematică, știință și tehnologie
5. Competențe informatice
6. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea li securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență
7. Aplicarea normelor de protecție a mediului
8. Aplicarea procedurilor de calitate
9. Gestionarea suporturilor/ dispozitivelor de stocare a datelor/ documentelor
10. Organizarea activității proprii
11. Utilizarea echipamentelor periferice
12. Asigurarea securității datelor/ documentelor
13. Introducerea si validarea datelor
14. Prelucrarea datelor
15. Transpunerea datelor pe suport

0