Curs de inițiere “Operator introducere, validare și prelucrare date”, 13 iulie 2015

În data de 13 iulie 2015 se va deschide cursul de inițiere “Operator introducere, validare și prelucrare date”, pentru grupa III, la Centrul de Resurse pentru Economie Sociala (CRES) din Botosani, organizat în cadrul proiectului „Economie socială, o şansă pentru persoanele aflate în dificultate”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Cursul se va desfășura în perioada 13.07.2015-30.07.2015 și se adresează:
persoanelor de etnie roma
familiilor cu mai mult de doi copii
persoanelor care traiesc din venitul minim garantat

În urma absolvirii cursului, se va obţine un certificat de absolvire cu recunoaștere națională și internațională.

Competențele obținute sunt următoarele:
1. Comunicare în limba oficială
2. Competența de învăța
3. Competențe sociale și civice
4. Competențe de bază în matematică, știință și tehnologie
5. Competențe informatice
6. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea li securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență
7. Aplicarea normelor de protecție a mediului
8. Aplicarea procedurilor de calitate
9. Gestionarea suporturilor/ dispozitivelor de stocare a datelor/ documentelor
10. Organizarea activității proprii
11. Utilizarea echipamentelor periferice
12. Asigurarea securității datelor/ documentelor
13. Introducerea si validarea datelor
14. Prelucrarea datelor
15. Transpunerea datelor pe suport

Înscrierile se fac la:
CRES din Botosani, Calea Nationala nr 237, judetul Botosani.
Persoana de contact: Daniela CONDURACHE – Expert contactare Grup Tinta – tel: 0740.347.132

CRES din Bucurestui, str. Telescopului nr 29-31, sector 1.
Persoana de contact: Alina NEAGU – Expert contactare Grup Tinta – tel:  0744.307.362

CRES din Slatina, str. Cent. Basarabilor nr. 5, bl. 14, sc B, ap. 19, judetul Olt.
Persoana de contact: Mihaela CHIRIAC – Expert contactare Grup Tinta – tel:  0744.307.362

Vă așteptăm!

0