Comunicat de presă post eveniment

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa Prioritară 5  ”Promovarea masurilor active de ocupare”
Domeniul Major de Intervenţie 5.1 ”Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/129/5.1/G/133656
Beneficiar: Asociatia Inter-Concordia
Titlul proiectului: „Competente IT pentru someri in regiunea Sud Muntenia”

Asociația Inter Concordia Botoșani, în parteneriat cu Asociația Europeană pentru Dezvoltare Egalitate și Progres, a organizat vineri, 6 martie 2016, in Oltenita, judetul Calarasi, începând cu orele 10.00, conferința de închidere a proiectului „Competente IT pentru someri in regiunea Sud Muntenia” – POSDRU/129/5.1/G/133656, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investește în Oameni!

Proiectul a avut ca obiectiv principal creșterea ratei de ocupare și facilitarea integrării pe piața muncii prin creșterea competitivității resurselor umane, îmbunătățirea și extinderea competențelor profesionale ale șomerilor, tinerilor șomeri, șomerilor de lungă durată și a persoanelor în căutarea unui loc de muncă din regiunea Sud Muntenia, pentru facilitarea accesului și menținerea pe piața forței de muncă și pentru a răspunde cerințelor potențialilor angajatori.

Grupul țintă al proiectului a fost reprezentat de 361 persoane din regiunea Sud Muntenia, șomeri, șomeri tineri, șomeri de lungă durată, șomeri peste 45 de ani, șomeri de lungă durată tineri și persoane în căutarea unui loc de muncă.

La eveniment au participat 50 de persoane astfel:
–    reprezentanti ai actorilor relevanti (AJOFM, angajatori)
–    persoane in cautarea unui loc de munca
–    echipa de management si implementare

Pentru buna informare a participantilor si promovarea obiectivelor si activitatilor proiectului, au fost distribuite mape si pixuri personalizate, memory stick-uri personalizate (in limita stocului), agende personalizate, materiale informative despre rezultatele proiectului.

Pentru promovarea si asigurarea vizibilitatii proiectului au fost utilizate afise, roll-up banner, videoproiector si ecran, camera foto si video.
S-a realizat o prezentare in PowerPoint a proiectului de catre managerul de proiect, care a descris obiectivele, rezultatele, sustenabilitatea si succesul  proiectului.

La sfarsitul sesiunii de prezentare, a avut loc o sesiune de intrebari si raspunsuri, unde s-au clarificat aspecte necesare sustenabilitatiii proiectului.

0