skip to Main Content
+40 744 307 362 info@interconcordia.ro

Competenţe IT pentru şomeri în regiunea Sud Muntenia

Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea ratei de ocupare şi facilitarea integrării pe piaţa muncii prin creşterea competitivităţii resurselor umane, îmbunătăţirea şi extinderea competenţelor profesionale ale şomerilor, tinerilor şomeri, şomerilor de lungă durată, şi ale persoanelor în căutarea unui…

Read More
Back To Top